BloggNyheter

Sveriges Innovationsriksdag 2019 öppnar anmälan och släpper huvudtalare

Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Inlägget har lästs 3827 gånger

Swedish Incubators & Science Parks - SISPHur utvecklar vi det smarta samhället?

 

Swedish Incubators & Science Parks bjuder in aktörer från akademi, näringsliv och samhälle till Sveriges Innovationsriksdag 2019.

– Under Sveriges Innovationsriksdag adresserar vi frågan kring hur inkubatorer, science parks och ekosystemet för innovation kan bidra till omställningen mot ett smartare och mer hållbart samhälle, säger Kajsa Hedberg, vd Swedish Incubators & Science Parks.

Sveriges Innovationsriksdag 2019 arrangeras 8–9 maj i Karlskrona i Blekinge med NetPort Science Park, Blekinge Business Incubator och Blue Science Park som värdorganisationer.

– Blekinge är en starkt profilerad region inom IT och hållbarhet med företag, utbildning och forskning inom området. Vi välkomnar Sveriges Innovationsriksdag för att diskutera nästa steg i utvecklingen och visa upp vårt regionala ekosystem för innovation, säger Magnus Forsbrand, vd Blue Science Park.

Anmälan till Sveriges Innovationsrikdag 2019 sker på www.sverigesinnovationsriksdag.se

Om Sveriges Innovationsriksdag
Sveriges Innovationsriksdag är den svenska branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) årskonferens. Sedan 2011 samlar Sveriges Innovationsriksdag kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från politik, näringsliv, akademi och samhälle – de som arbetar med att främja och stärka innovation och näringslivsutveckling för att utveckla branschen och policies med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar. Sveriges Innovationsriksdag har de senaste åren utgått från utmaningar som cirkulär ekonomi, digital transformation och innovations- och konkurrenskraft. Temat för Sveriges Innovationsriksdag 2019, som arrangeras i Blekinge – är det Smarta Samhället.

 

Information om huvudtalarna

Claudia Olsson

Claudia Olsson är VD för Exponential AB (www.exponential.se) och Styrelseordförande för Swedish for Professionals (www.swedishforprofessionals.com). Hon har utsetts till ung global ledare av World Economic Forum samt till en av Europas 40 främsta ledare under 40 år. Sedan 2018 ingår hon i Europeiska Kommissionens högnivågrupp som skriver visionen för Industry 2030 för Europa. Claudia är även affilierad faktultet vid Singularity University på NASA Ames Research Park och David Rockefeller Fellow vid Trilateral Commission.

Om Tobias Degsell

Tobias Degsell är expert på kreativitet och har tidigare arbetat bland annat som curator på Nobelmuseet i Stockholm. Han gillar data, är duktig på att se mönster, och i dag hjälper han företag och organisationer över hela världen att tänka och agera nytt.

För mer information:

Emanuel Alvarez

Kommunikationsstrateg Samhällskontakter
0736-00 70 70
emanuel.alvarez@sisp.se
Swedish Incubators & Science Parks

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen.

Läs mer på: www.sisp.se

Comment here