Ny version av WordPress

En ny version av Wordpress har släppts och är nu uppe i Version 2.9. Uppgradering till den senaste kommer succesivt att göras under kommande dagar me

Read More